logokop5

 

 

Welkom op de website van het Oudheidkundig Streekmuseum.

Een cultuurhistorisch museum dat het verhaal vertelt van onze eigen streek o.a. landschap, bewoning, bedrijvigheid, gebruiken, markante mensen, specifieke gebeurtenissen. Meestal aan de hand van voorwerpen die in de streek gemaakt en/of gebruikt zijn.

We hebben niet alleen, net als vele musea in Brabant, hetzelfde type collectie zoals voorwerpen daterend uit de periode 1850-1950 maar …….., wij beschikken over een unieke verzameling archeologische en Grootmoederstijd-vondsten die ‘Het verhaal van Alphen’ vertellen.

 

 Voorzaal

In de voorzaal begint 'Het Verhaal......' ong. 10.000 voor Chr., (Préhistorie) met de Steen-, Brons- en IJzertijd, de Romeinse periode en de Middeleeuwen tot ongeveer 1000 jaar na Chr.

Vervolgens in de consistoriekamer een link naar de Tempeliers en in de tussengang de overgangsfase tot ongeveer het einde van de 19e eeuw.

 

Tussengang

Grootmoederstijd-vondsten: de leerlooier, schoenmaker en zadelmaker, de boer en de oude beroepen bijv. de dorpssmid, schilder. timmerman, metselaar en de vroedvrouw maar ook de Tweede Wereldoorlog en het Bels Lijntje horen bij 'Het Verhaal van Alphen'. Ook kun je in de achterzaal een mooie collectie 'Alfse klederdracht' en 'overblijfselen' van de voormalige gemeente Alphen en Riel bewonderen.

 

Achterzaal

Kortom: Het Verhaal van Alphen van vroeger tot nu.


Vandaar Oudheidkundig Streekmuseum; in Alphen, een dorp met een rijke geschiedenis vooral gebaseerd op de resultaten van al of niet wetenschappelijk uitgevoerd archeologisch onderzoek.

Trots zijn we op het verleden; er is bijna geen dorp in Noord-Brabant dat zoveel kan vertellen over zijn eigen verleden.

Kom en geniet in ons ‘Hervormd kerkje’ dat in 2021 200 jaar oud is.