logokop5

 

Het Oudheidkundig Streekmuseum is weer geopend voor bezoekers.

 Geniet van .............

‘Het Verhaal van Alphen’

Prachtig geslepen en glad gepolijst bijl uit Alphen (circa 2000 v.Chr).

steenvanalphen

Voor de mensen die het museum kennen zal de nieuwe inrichting van de voorzaal een complete verrassing zijn. Voor hen die het nog niet kennen een welkome nieuwe aanwinst in het historisch en toeristisch potentieel van Alphen en dus een bezoek waard! Zag de bezoeker in het verleden vooral vitrines met voorwerpen en waren de objecten vooral voorwerpen om te bekijken of te bewonderen, vanaf nu krijgt hij of zij ook het verhaal mee waar die kleinoden naadloos in passen. We hebben het genoemd ‘Het Verhaal van Alphen’. En omdat we het ook vooral voor kinderen aantrekkelijk willen maken om het museum te bezoeken, worden zij getrakteerd op een heus tekenverhaal, een archeologische zandbak en speciale acties.

‘Het Verhaal van Alphen’ is een doorlopend verhaal, dat begint met de eerste menselijke activiteiten op Alphense bodem en dat vooralsnog eindigt omstreeks het jaar 1000 na Christus. We sluiten niet uit dat we de laatste duizend jaar, waarin nog veel meer over Alphen te vertellen is, over een paar jaar ook op deze wijze gaan aanpakken waardoor het museum van voor tot achter een nieuwe eenheid vormt.

Het museum is veel te klein om het gehele verhaal te vertellen, zelfs als we ons beperken tot de periode zoals hierboven is beschreven. Dat komt omdat Alphen over een rijke geschiedenis beschikt. Een geschiedenis die je niet of nauwelijks terug vindt in oude boeken of geschriften maar die vooral gebaseerd is op de resultaten van al of niet wetenschappelijk uitgevoerd archeologisch onderzoek.

De eerste onderzoekers omwoelden de bodem op zoek naar oude potten en munten en heel vaak stootten ze op restanten van vroegere levens waar, als je er je best voor doet, spannende verhalen aan te koppelen zijn.

We hopen dat vele mensen het vernieuwde museum komen bezoeken om de archeologische voorwerpen met hun verhalen te bekijken. En dat iedereen die het ‘Verhaal van Alphen’ heeft gezien / gelezen zich trots voelt. Trots op het verleden van het eigen heem. En terecht, want er is bijna geen dorp in Noord-Brabant dat zoveel kan vertellen over zijn eigen verleden.

Bij de officiele opening (zondag 4 september) van het museum verscheen ook een boek met het ‘Verhaal van Alphen’.

U bent van harte welkom.