logokop5

 

Kerstgroepen tentoonstelling ‘Franciscus van Assisi - 800 jaar Kerstgroepen’.

Dit jaar wordt herdacht dat, 800 jaar geleden in 1223, Franciscus van Assisi het kerstverhaal liet uitbeelden.

Geschiedenis van de kerststal.

Al eeuwenlang zetten we met Kerstmis een kerststal als uitbeelding van Jezus’ geboorte te Bethlehem. Omdat de evangelist Lukas spreekt van een kribbe, is de plaats van geboorte een stal of grot.

Sinds de 11e eeuw wordt het kerstverhaal met ‘levende beelden’ voorgesteld. Als een liturgisch schouwspel bracht men het kerstgebeuren in de kerk in herinnering.

Sint Franciscus van Assisi (1182-1226), een invloedrijke monnik uit Noord-Italië, krijgt van de toenmalige Paus, Henorius III, de opdracht om het Kerstfeest dat jaar op een andere manier te vieren. Franciscus was een enorme dierenliefhebber en volgens de overleveringen kon hij met “de dieren des velds” spreken. Toen hij deze kans kreeg, voerde hij in 1223 in een grot tijdens de Heilige Mis het kerstverhaal op met os en ezel en legde een kind in de kribbe.
Deze Mis was vooral bestemd voor de ongeletterde arme bevolking van Greccio in Italië die geen Latijns verstonden.

De gelovigen moesten in het begin wel even wennen aan deze nieuwe ongebruikelijke situatie maar …..

De Minderbroeders (Franciscanen) hebben dit gebruik voortgezet en zo is de uitbeelding van het kerstverhaal in kerststallen en  -groepen in onze huizen, kerken e.d. gekomen.

De tentoonstelling.
Een greep uit de collectie, zo’n 2150 groepen uit 160 landen, van Ida en Peter Diemer uit Veenendaal.

kerst0001
kerst0002
kerst0003
kerst0004
kerst0005
kerst0006
kerst0007
kerst0008
kerst0009
kerst0010
kerst0011
kerst0012
kerst0013
kerst0014
kerst0015
kerst0016
kerst0017
kerst0018
01/18 
start stop bwd fwd

Ook een klankbeeld.
Het klankbeeld ‘Hoe kwam de kerststal in Nederland’ neemt u mee in de geschiedenis van de verbeelding van de geboorte van Jezus.
Hoe een heidens feest, de zonnewende, werd omgezet in Kerstfeest, het feest van het licht.

Te bezichtigen vanaf zondag 26 november 2023 – 7 januari 2024

Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen open:

dinsdag van 10:00-12:00 uur,

elke woensdag- en zondagmiddag van 13:30-16:30 uur.

1e  en 2e  Kerstdag en Oudejaarsdag van 13:30-16:30 uur.
Gesloten: Nieuwjaarsdag.